HIJ NOEMT JOU ZIJN VRIEND!

Mijn geloof is een rode draad in mijn leven en ook in mijn onderneming betrek ik Hem erin: ‘Door de ‘boodschap’ over die VRIEND in mijn logo te verwerken:

Joh 15:12-17
Ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat Ik van jullie houd. Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat Ik jullie zeg. Ik noem jullie geen dienaren  meer, want een dienaar weet niet wat de plannen van zijn heer zijn. Maar Ik noem jullie vrienden. Want alles wat de Vader aan Mij heeft verteld, heb Ik ook aan jullie verteld.
Het is niet zo dat jullie Míj hebben uitgekozen. Ik heb júllie uitgekozen en aangewezen. En Ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blíjft. Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie Hem bidden omdat jullie bij Mij horen. Ik zeg jullie: houd van elkaar.

Hij noemt jou en mij zijn vriend. Hij heeft jou en mij uitgekozen, Hij maakt zichzelf aan jou en mij bekend, is liefdevol en betrouwbaar, zoals een échte vriend!

Zo bijzonder, ook al zijn we niet altijd betrouwbaar, liefdevol en perfect, Jezus noemt ons zijn vriend, ondanks die imperfectie! Hij heeft eigenlijk maar één opdracht voor ons:

‘Heb elkaar lief [zoals Jezus ons eerst liefhad]

Blijkbaar gelooft Hij dat wij dit waar kunnen maken en samen met Hém is dat ook mogelijk!

DE WERELD EEN KLEIN BEETJE MOOIER

Momenteel is er in de wereld zoveel liefdeloosheid en oneerlijkheid, dat dit juist nu zoveel meerwaarde geeft, ook al kennen we elkaar niet, toch kiest Friendbag om die wereld een klein beetje mooier te maken door wél te kiezen voor die eerlijkheid, vriendelijkheid en betrouwbaarheid die in bovenstaande tekst wordt genoemd.

Dat is een échte Friend [bag]!